Oferta

Oferta

Oferujemy dogodne formy współpracy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz dla spółek kapitałowych z segmentu mikro.

W ramach stałej współpracy zapewniamy szeroki dostęp do porad prawnych, obejmujący pełen zakres prawa obowiązującego w Polsce. Dzięki całodobowej infolinii, z pomocy prawnej można skorzystać w dowolnej chwili i z każdego miejsca na świecie.

Pomagamy unikać błędów wynikających z niewłaściwej interpretacji przepisów oraz łagodzić skutki już popełnionych. W ramach ubezpieczenia Wiener TU S.A. refundujemy koszty związane z koniecznością zapłaty kar nałożonych przez Urząd Skarbowy.

Reprezentujemy firmy przed organami administracji państwowej. W przypadku decyzji wydawanych przez Organ Rentowy przygotowujemy odwołanie oraz zapewniamy zastępstwo procesowe w obu instancjach przed Sądami Powszechnymi.

Współpraca z nami to oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością.

Osobom objętym ubezpieczeniem w ramach stałej umowy zapewniamy pełny dostęp do wszystkich naszych usług, ale oferujemy również pomoc w rozwiązywaniu pojedynczych problemów osobom „z zewnątrz” – rozpoczynając od analizy danej sytuacji oraz indywidualnej wyceny.